Konferencja o odpadach

Z inicjatywy burmistrz Anety Goliat, w piątek w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin odbyła się konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi”. Temat ten jest dla samorządu bardzo ważny. Konferencja, tematykę odpadów miała przybliżyć wszystkim zainteresowanym i dać odpowiedź na wiele pytań.

Wśród prelegentów była Urszula Pawlak – dyrektor Departamentu Gospodark Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, która mówiła o gospodarce odpadów w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów prawa.

O kontroli gmin w zakresie wypełniania obowiązków dotyczących gospodarki odpadami opowiedziała Marzena Omiecińska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.

Nie mogło zabraknąć przedstawicieli Żuromińskich Zakładów Komunalnych. O rosnących cenach śmieci mówił wiceprezes Zarządu Wojciech Kwieciński.

Gościliśmy również przedstawiciela Związku Miast Polskich. Dr Marek Goleń opowiedział o kierunkach rozwoju lokalnych systemów gospodarki odpadami.

O Koalicji 5 frakcji oraz rynku przetwarzania odpadów i recyklingu opowiedzieli przedstawiciele Koalicji 5 frakcji: specjalista ds. promocji Monika Kita oraz dyrektor do spraw innowacji Tomasz Nowicki.

Natomiast o udziale mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania i monitoringu środowiskowego mówił profesor Robert Olszewski z Politechniki Warszawskiej.

Po wystąpieniach prelegentów był czas na zadawanie pytań.