Śmieci można oddać do punktu

Każdy mieszkaniec gminy i Żuromina, może oddać swoje śmieci do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów znajdującego się w Brudnicach na terenie składowiska odpadów.

Odpady tam dostarczone muszą być posegregowane. W Punkcie przyjmowane są takie odpady jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Nic to nie kosztuje.

Punkt jest czynny we wtorki i środy w godzinach 9:00 -16:00 oraz w soboty od godz. 9:00 do 13:00