Zmiany i ograniczenia w funkcjonowaniu M-GOPS w Żurominie

Na prośbę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały wprowadzone w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie tymczasowe zmiany i zasady postępowania mające na celu przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się  koronawirusa COVID-19.

Od 18 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. ( z możliwością dalszego przedłużenia terminu), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie każdego dnia pełni dyżury telefoniczne w godzinach od 7:30-19:00 w celu udzielenia niezbędnych informacji o pomocy dla osób będących w kwarantannie, a także w szczególności dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które nie mają pomocy ze strony rodziny, a  potrzebują  wsparcia.

Prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt osobistych w Ośrodku.
Wszelkie niezbędne sprawy będą załatwiane- z wyłączeniem osobistego stawiennictwa w siedzibie Ośrodka telefonicznie pod numerami telefonów:

– 23 657 22 39,

– 23 657 46 51.

Dodatkowo, każdego dnia od 7:30 – 19: 00 aktywny jest dyżurny numer telefonu  574 821 075

Rekomendowane jest korzystanie z poczty elektronicznej, tradycyjnej, elektronicznej skrzynki podawczej (portalu ePUAP),  Empatia.

e-mail: sekretariat@mgopszuromin.pl

www.epuap.gov.pl

www.empatia.mpips.gov.pl

Zachęcamy do założenia profilu zaufanego, który można potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

W sytuacjach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest bezpośrednie załatwienie sprawy w M-GOPS w Żurominie po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności.

W momencie ustalania terminu wizyty pracownicy będą ustalać czy u osób, potrzebujących wsparcia występują objawy chorobowe w postaci gorączki, duszności, kaszlu oraz czy przebywały za granicą lub były w kontakcie z osobą zakażoną.

Apelujemy o ścisłe przestrzeganie wytycznych  i zaleceń  służb  sanitarnych  i państwowych
w zakresie  zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Uwaga!

Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej