Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żuromina

16 kwietnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego została opublikowana Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin.

Z końcem kwietnia uchwalony plan zacznie obowiązywać.

Dokument jest dostępny tutaj http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/4674/