Ulica Strzelecka – trwa budowa

Trwają prace związane z przebudową ulicy Strzeleckiej w Żurominie.

Droga stanowi dojazd do Żuromińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Na inwestycje samorząd otrzymał dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Koszt inwestycji to 1 441 718.50 zł.