Wsparcie dla seniorów

W związku  z utrzymującym się stanem epidemii podjęto decyzję
o kontynuacji Programu „Wspieraj Seniora”
do końca marca 2021 r.

Przypominamy, iż seniorzy -głównie po 70 roku życia lub w szczególnych przypadkach przed 70 r. życia, którzy zdecydują się pozostać w domu dla własnego bezpieczeństwa w związku z występującą pandemią mogą skorzystać z pomocy oferowanej w ramach programu “WSPIERAJ SENIORA”

W/w osobom mogą być dostarczane artykuły podstawowej potrzeby, w tym w szczególności artykuły spożywcze, środki higieny osobistej (płatność po stronie seniora)  bądź może zostać udzielona inna pomoc określona w katalogu wsparcia w/w programu np. wykupienie recepty, spacer z psem, załatwienie spraw urzędowych.

Osoba wymagająca wsparcia zgłasza się na infolinię-
nr  22 505 11 11

lub kontaktuje się bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy  Społecznej

tel. 23 657-22-39, 23 657-46-51

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie:
              https://www.gov.pl/web/rodzina

http://mgopszuromin.pl/aktualnosci/pomocsenior.html

 

Zachęcamy seniorów do korzystania z tego wsparcia!

Skip to content