Aktywni seniorzy w projekcie „Wiosna Seniora”- zajęcia z rehabilitantem i informatykiem

 Klub Senior + aktywnie uczestniczył w zajęciach zorganizowanych w projekcie pn. „Wiosna Seniora” dofinansowanego ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w programie „Generacja 6.0”.
Seniorzy ćwiczyli pod okiem rehabilitanta i chętnie wykonywali różnego rodzaju ćwiczenia usprawniające i poprawiające kondycję psychofizyczną.

Na zajęciach komputerowych uczestnicy uczyli się m.in. jak tworzyć sformatowany dokument czy też instalować aplikacje na telefonie.

Uzyskaj wsparcie do 55%