Zakończenie projektu „Wiosna Seniora”
       Dobiegł końca projekt „Wiosna Seniora”, dofinansowany ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w programie „Generacja 6.0”.
Wnioskodawcą projektu była Gmina i Miasto Żuromin, natomiast bezpośrednim realizatorem projektu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie.
Projekt został złożony został w III edycji konkursu grantowego “Generacja 6.0”,zorganizowanego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego  im. J. K. Steczkowskiego  z siedzibą w Warszawie.
Dzięki dofinansowaniu adresaci projektu – 23 osobowa grupa członków Klubu Senior+
w Żurominie w wieku 60 + mogła przez 4 miesiące cieszyć się z różnego rodzaju aktywności zaplanowanych w projekcie.
 
        W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyło spotkanie kończące projekt „Wiosna Seniora”, które zostało zorganizowane w plenerze, gdzie przy wspólnym grillu zostały podsumowane działania projektowe. Seniorzy biesiadując miło spędzili czas na świeżym powietrzu.     
 
 
Celem projektu było :
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+
 poprzez inicjatywy w obszarze społecznym  i technologicznym mające na celu
     poszerzenie ich wiedzy i rozwój  ich umiejętności,
–   poprawa sprawności ruchowej  i kondycji fizycznej poprzez grupową rehabilitację lub fizykoterapię,
–    rozwój zainteresowań kulturalnych.
 
 
Działania projektowe zaplanowane zostały od 1 marca do 30 czerwca 2021 r.
Ze względu na występującą pandemię koronawirusa COVID-19 harmonogram działań w czasie realizacji projektu był kilkukrotnie zmieniany, jednak do końca czerwca br. wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.
 
Adresaci projektu uczestniczyli w różnego rodzaju działaniach dostosowując się do ścisłych wytycznych   i obostrzeń sanitarnych związanych z występującą pandemią.
 
Pierwsze działania rozpoczęły się 11  marca 2021 r. i trwały do czerwca 2021 r. Seniorzy spotykali się raz w tygodniu z rehabilitantem, który przygotowywał dla nich różnego rodzaju zestawy ćwiczeń, mające na celu nie tylko pomóc zachować sprawność fizyczną, ale też jak najdłużej uchronić organizm przed różnego rodzaju urazami. Cotygodniowa dawka prostych ćwiczeń pozwoliła na usprawnienie stawów, kręgosłupa, siły mięśni oraz ogólnej koordynacji ruchowej. 
 Łącznie odbyło się  19 h spotkań z rehabilitantem.  
 
Kolejnym działaniem były Warsztaty wikliniarskie. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Zajęcia dla pierwszej grupy odbyły się w dniach 15 i 16 marca 2021r., natomiast druga grupa uczestniczyła w warsztatach w dniach 17 i 19 marca 2021 r.  Każda z grup miała 8 h zajęć. (łącznie dla dwóch grup – 16 h warsztatów).  
     Na warsztatach Seniorzy nauczyli się jak wyplatać koszyki i plecionki oraz nabyli
     umiejętności z zakresu obróbki wikliny.
     
Od 4 maja 2021r. dla uczestników projektu rozpoczął się cykl zajęć z obsługi komputera
i Internetu,
który zakończył się w czerwcu br.. Zajęcia odbywały się w sali komputerowej udostępnionej przez Żuromińskie Centrum Kultury. Seniorzy pracowali w trzech grupach. Każda grupa miała 6 h zajęć (łącznie odbyło się 18 h zajęć). Pod okiem informatyka uczestnicy poznawali obsługę komputera oraz nowoczesne metody komunikacji (bankowość elektroniczna, poczta elektroniczna). Dodatkowo, nauczyli się również instalowania różnych aplikacji na telefonach.  
Dzięki tym zajęciom Seniorzy nabyli wiedzę z zakresu tworzenia plików tekstowych, folderów, pisania podań, a także poznali metody oszustw internetowych i sposoby ich zapobiegania.
 
 
Największą atrakcją projektu były wycieczki kulturalno-integracyjne. Pierwsza z nich odbyła się 21 maja br. do Torunia, gdzie Seniorzy zwiedzili piękną starówkę oraz wzięli udział w pokazie wyrobu pierników, który odbył się w Żywym Muzeum Piernika.
29 maja br. uczestnicy projektu pojechali  do Teatru do Płocka na spektakl pt.  ” Hotel Westminister”
w reżyserii  Jerzego Bończaka. Natomiast 25 czerwca 2021 r.  Seniorzy  zwiedzili miasto uzdrowiskowe – Ciechocinek.
 
        Ciekawym działaniem w projekcie były zajęcia z dietetykiem, które odbyły się w dniach 2 i 4 czerwca 2021 r. Łącznie odbyło się 8 h zajęć z dietetykiem. Możliwość kontaktu ze specjalistą żywieniowym pozwoliła Seniorom poznać techniki stosowania prawidłowej diety, a także zmienić dotychczasowe nawyki żywieniowe.  Członkowie Klubu Senior + na zajęciach zdobyli wiedzę w zakresie zdrowego stylu życia oraz nauczyli się przygotowywać zdrowe posiłki. Dodatkowo, w ramach w/w zajęć został zakupiony sprzęt gospodarstwa domowego (grill, garnki), który wykorzystano do przygotowania posiłków podczas prowadzonych zajęć i który będzie służył Seniorom podczas dalszych wspólnych spotkań w Klubie Seniora +.
 
 
Dzięki przeprowadzonym działaniom uczestnicy projektu m.in.
 
-zwiększyli swój udział w życiu społecznym i kulturalnym,
-wzmocnili więzi społeczne poprzez wspólną integrację,
-zdobyli nową wiedzę i nowe umiejętności oraz rozwinęli pasje  ( obsługa komputera i internetu,      
 umiejętność wyplatania koszyków, przygotowywanie zdrowych posiłków),
– zwiększyli swoją kreatywność dzięki zajęciom edukacyjno-twórczym,
– wzmocnili kondycję psychofizyczną,
– zwiększyli aktywność ruchową i poprawili wydolność organizmu,
– zwiększyli świadomość w zakresie zagrożeń w sieci i zdobyli wiedzę na temat ich zapobiegania,
– wzmocnili zainteresowania kulturalne poprzez udział w wyjazdach kulturalno –integracyjnych.
  
            Wartością dodaną projektu jest nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem  na Rzecz Pomocy i Rozwoju Lokalnej Społeczności Pomocna Dłoń z Ligowa, które  w ramach  projektu dofinansowanego ze środków  z budżetu Województwa Mazowieckiego  umożliwiło udział  naszym Seniorom w kontynuacji  warsztatów wikliniarskich , połączonych  ze zwiedzaniem Skansenu w Sierpcu w lipcu