Kanalizacja na ulicy Popiełuszki

Na ulicy Popiełuszki w Żurominie powstaje kanalizacja deszczowa.

Inwestycja jest realizowana przez Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki z Sierpca za cenę brutto 407 827,14 zł.