WNIOSKI O DODATEK WĘGLOWY ZA KILKA DNI

Informujemy, że Ustawa o dodatku węglowym została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

 Jednak wnioski o w/w dodatek będą dostępne po opublikowaniu Rozporządzenia Minister Klimatu i Środowiska w Dzienniku Ustaw i wówczas będzie można złożyć wniosek w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie lub za pośrednictwem E-Puap. 

Obecny projekt Rozporządzenia i druk wniosku – dostępny w intrenecie nie jest aktem obowiązującym.

Druki wniosków będzie można samodzielnie pobrać i wydrukować ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie. Ponadto wnioski będą dostępne w siedzibie w/w Ośrodka, gdy Rozporządzenie wejdzie w życie.

Obecnie Ośrodek nie posiada i nie wydaje wniosków o dodatek węglowy.