Nowe miejsca pracy w Spółdzielni

Kolejny raz Spółdzielnia “Szansa” otrzymała dofinansowanie na miejsce pracy dla osoby długotrwale bezrobotnej.

Dzięki współpracy Urzędu Gminy i Miasta Żuromin i Urzędu Miasta i Gminy Lubowidz oraz Fundacji Fundusz Współpracy w Warszawie a także z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ciechanowie, Spółdzielnia Socjalna ,,Szansa” podpisała umowę o wsparcie finansowe w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 4 ”.

Spółdzielnia Socjalna ,,Szansa” rozwija się i przyczynia do reintegracji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych.