Budżet Obywatelski 2024

Rozpoczynamy kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin.

Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Żuromin. Składane zadanie powinno być ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym wraz z podpisami przynajmniej 10 mieszkańców Miasta i/lub Gminy Żuromin, popierających daną propozycję. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, bądź wysłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin.

Koszt realizacji zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 130 000 zł.

Zadania można zgłaszać do 19 września