Konfrontacje Taneczne Piruet 2017

Żuromińskie Centrum Kultury zaprasza na Konfrontacje Taneczne Piruet 2017.
Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych solistów/zespołów tanecznych, wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z solistami/zespołami, popularyzacja i promocja zespołowych form tanecznych, ich walorów wychowawczych i artystycznych. Przegląd przeznaczony jest dla solistów i zespołów w wieku 6-16 lat (szkoły podstawowe oraz gimnazjum).
Kartę zgłoszeń oraz szczegółowy regulamin można pobrać ze strony ŻCK: www.zck-zuromin.pl
Koordynatorem Konfrontacji tanecznych Piruet 2017 jest pani Marta Kwiatkowska. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem tel. 23 657 27 99. Kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty należy dostarczyć korespondencyjnie lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2017r.