Program “Czyste Powietrze”

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy i Miasta Żuromin – stan na dzień 30.09.2023r

GminaLiczba złożonych wnioskówLiczba zawartych umówLiczba zrealizowanych przedsięwzięćKwota wypłaconych dotacji
Żuromin3252701673694940,87

Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego WFOŚiGW w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu Czyste Powietrze, tj. od dnia 19.09.2018r do dnia 30.09.2023r