Usuwanie i utylizacja azbestu

Gmina i Miasto Żuromin zakończyła realizację zadania pn.: “Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin”. Zadanie dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 35 000 zł. Dzięki dofinansowaniu szkodliwy azbest został odebrany z 46 gospodarstw domowych, co daje w sumie 154,85 ton zutylizowanego eternitu.

Gmina i Miasto Żuromin podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie również drugą umowę na odbiór i utylizację szkodliwego azbestu. W związku z tym odebrano azbest z kolejnych 53 gospodarstw domowych. Dzięki temu pozbyliśmy się 148,09 Mg azbestu z terenu naszej gminy. Koszt całkowity przedsięwzięcia to 99 960,75 zł. Dofinansowanie wyniosło 50 904,00 zł.

Zadanie “Odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Żuromin”dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.