Sesja Rady Miejskiej

We wtorek 28 listopada o godzinie 15:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 sierpnia 2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 września 2023 r.
 5. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 października 2023r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta   Żuromin.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.

Sesja zostanie poprzedzona posiedzeniem wspólnym komisji Rady Miejskiej w Żurominie, które odbędzie się 24 listopada 2023r. o godz. 13:00.