Dotacja dla „Wkry” na zajęcia sportowe

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin podpisała umowę z Miejskim Klubem Sportowym „Wkra” Żuromin dotyczącą udzielenia dotacji na wykonywanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  pod nazwą „Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”

W ramach umowy MKS Wkra Żuromin zorganizuje dla dzieci bezpłatne treningi, rozgrywki ligowe, mecze piłki nożnej, warsztaty i pogadanki profilaktyczne, spotkania z dietetykiem, zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy, spotkania ze znanymi sportowcami , trenerami, sędziami piłki nożnej oraz przedstawicielami Policji oraz Straży Pożarnej

Dotacja wynosi 100 000 zł