Drogi już gotowe

Zakończyliśmy remonty dwóch dróg na terenie gminy i Żuromina.

Jest już nowa nawierzchnia na ulicy szkolnej w Żurominie. Koszt inwestycji to 281 005,80 zł. Przedsięwzięcie było realizowane z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Zakończył się również remont drogi gminnej w Młudzynie. Droga ma nową nawierzchnie oraz uzupełnione pobocza. Koszt inwestycji to ok. 945 tys. zł.

Ulica Szkolna w Żurominie

Droga w Młudzynie