Transport publiczny na terenie powiatu żuromińskiego

Wojewoda Mazowiecki opublikował listę organizatorów publicznego transportu zbiorowego, które otrzymają dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na liście jest Żuromin. Kwota dopłaty z Funduszu to ponad 400 tys. zł.

W ubiegłym roku wszystkie Gminy z terenu powiatu żuromińskiego podpisały porozumienie dot. organizacji transportu publicznego na ich terenie. Zostało zaplanowanych 13 linii autobusowych. Dzięki porozumieniu możliwe było złożenie wniosku do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.