Targi Pracy i Edukacji 2017

25 kwietnia 2017 roku w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyły się Targi Pracy i Edukacji .

Organizatorem Targów było Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie.

Targi Pracy i Edukacji skierowane były do osób poszukujących zatrudnienia, a także osób młodych, które stoją przed wyborem dalszej drogi kariery zawodowej.

Na tegorocznych Targach  pracodawcy z terenu powiatu żuromińskiego oferowali zatrudnienie w branży produkcyjnej, usługowej i handlowej, doradcy klienta i agenta ubezpieczeniowego. Pracodawcy mieli możliwość poznania potencjalnych kandydatów i kandydatki do pracy w ramach proponowanych ofert pracy. Natomiast uczestnicy mieli możliwość poznania specyfiki pracy w poszczególnych zawodach podczas bezpośredniej rozmowy z ich przedstawicielami.

W Targach uczestniczyły także instytucje takie jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Żurominie, Komenda Powiatowa Policji w Żurominie, Powiatowa Straż Pożarna w Żurominie, Żuromińskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania oraz Urząd Gminy i Miasta w Żurominie i Starostwo Powiatowe w Żurominie. Wyżej wymienione instytucje i samorządy miały swoje punkty konsultacyjne, gdzie można było pozyskać informacje na temat ich działalności oraz zakresu korzystania ze wsparcia.

Targi Pracy i Edukacji są dobrym przykładem na budowanie dobrych relacji z lokalną społecznością i współpracy na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.