Konfrontacje Taneczne “Piruet 2017”

Żuromińskie Centrum Kultury zaprasza na Konfrontacje Taneczne “Piruet 2017”