VII Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr w Licheniu

Żuromińska Orkiestra Dęta oraz strażacy jednostki OSP Żuromin wzięli udział w VII Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu “Janowi Pawłowi II w hołdzie” zorganizowanym przez Sanktuarium w Licheniu, Polski Związek Chórów i Orkiestr oraz Zarząd Główny OSP.