Tadajówki – Posiadówki

,,Tadajówki – Posiadówki” to nazwa inicjatywy dla której zostały pozyskane środki w wysokości 49881,16 zł. Polegać ona będzie na utworzeniu w miejscowości Tadajówka, zakątka do integracji społecznej. Funkcję tę pełnić będzie zakupiona przez gminę altana turystyczna. Umożliwi ona lokalnej społeczności organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz sportowych. Będzie centrum spotkań lokalnych stowarzyszeń, koła gospodyń wiejskich, klubu seniora oraz miejscem przystankowym dla osób przejeżdżających na rowerach czy zjeżdżających z drogi wojewódzkiej. W przyszłości może tam również powstać pole namiotowe. Miejsce będzie miało charakter  niekomercyjny i powszechnie dostępny. Ten pomysł idealnie wpisuje się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Wnioskodawcą dla operacji ,,Tadajówki – Posiadówki” jest Gmina i Miasto Żuromin a środki zostały pozyskane z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.