Autor: Mariusz Bryska

Komputery dla uczniów

Gmina i Miasta Żuromin zakupiła sprzęt komputerowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do...

Powszechny Spis Rolny w 2020 r.

Urzędy gmin zrekrutowały prawie 15,5 tys. rachmistrzów, którzy będą wspierać Powszechny Spis Rolny w 2020 r. Powszechny spis rolny będzie przeprowadzony w Polsce od 1...

Festyn Rodzinny

Na Placu Piłsudskiego 24 sierpnia odbędzie się Festyn Rodzinny. Festyn jest połączony ze zbiórka krwi. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych.