“Ocalić Wspomnienia” – Dwór w Poniatowie

W dniu 02.05.2016r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy historycznej postawionej w zabytkowym parku w Poniatowie.
Dzięki realizacji projektu „Ocalić wspomnienia-Dworek w Poniatowie” realizowanego z pozyskanych przez Gminę i Miasto Żuromin środków na jego realizację w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, Tu zmieniam” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły, można będzie przenieść się do czasów, gdy w miejscu tym życie toczyło się wokół przepięknego Dworku. Pozostawienie trwałej i symbolicznej informacji dotyczącej nieistniejącego już Dworku w Poniatowie będzie miejscem spotkań integracyjnych mieszkańców całej Gminy i Miasta Żuromin.
Dwór w Poniatowie zbudowany został na początku XIX wieku. Pierwotnie w poniatowskim domku szlacheckim miała zamieszkać rodzina Poniatowskich. Pierwsza znana wzmianka o dworku pochodzi z 1835 roku i wtedy już dworek popadał w ruinę. Odbudowano go poprzez tak zwane powojennie na przełomie XIX i XX wieku. Dworek w ciągu dwustu lat swego istnienia kilkakrotnie zmieniał swoich właścicieli.
Przepiękna historia Dworku, w zabytkowym już parku w Poniatowie nie może być zapomniana. Lokalna społeczność widziała potrzebę jej uwiecznienia. Postawienie tablicy informacyjnej może być wykorzystana do szerokiego przekazu wspomnień związanych z Dworkiem.