ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny uprawniająca do zniżek w sklepach, kawiarniach, restauracjach, na stacjach paliw, w bankach czy też instytucjach kultury do końca 2018 roku przysługiwała wyłącznie rodzinom, w których rodzic lub rodzice na dzień ubiegania się o przyznanie prawa do Karty Dużej Rodziny mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bądź lub też powyżej 18 roku życia kontynuujące naukę w szkole lub szkole wyższej.

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się : rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Po odebraniu karty można skorzystać z licznych rabatów w punktach oznaczonych informacją “Tutaj honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.  Wniosek można złożyć w formie papierowej we właściwym urzędzie (w przypadku Gminy i Miasta Żuromin – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie, ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin) lub drogą elektroniczną poprzez platformę Emp@tia – tylko, jeśli posiada się profil zaufany. Listę partnerów w programie Karta Dużej Rodziny na terenie poszczególnych województw i miast można znaleźć pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr