Kategoria: jednostkiorganizacyjne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił portal SOW dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu w/w osoby będą mogły zdobyć wiedzę w zakresie m.in. pozyskiwania środków z PFRON

Wszyscy skorzystajmy z dobrodziejstwa Internetu. Wystartował portal SOW dla ON Wydawało by się, że żyjemy w dobie cyfryzacji. Każdy z nas posiada w domu Internet...