Sesja Rady Miejskiej

W najbliższą środę (27 marca) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie.

W porządku obrad są 22 punkty. Radni na środowej sesji będą podejmować uchwały dotyczące m.in. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, uchwałę odnośnie nadania nazwy żuromińskim drogom wewnętrznym, dotyczącą przystąpienia do zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części miasta, uchwałę dotyczącą kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli. W porządku obrad jest również uchwała dotycząca Budżetu Obywatelskiego. W regulaminie BO zostało wprowadzonych kilka znaczących zmian. Większość z nich była koniecznością w związku z zmianą Ustawy o samorządzie gminnym.

Sesja rozpocznie się o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta.