„Godni naśladowania” w Żurominie

W sobotę 23 marca gościliśmy w mieście wielu harcerzy z całego Mazowsza. Mazowiecka Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego przy współpracy z Gminą i Miastem Żuromin zorganizowała galę „Instruktor Godny Naśladowania”. Gala odbyła się w Żuromińskim Centrum Kultury.

Organizowany już po raz trzeci plebiscyt ma na celu promowanie osób zasługujących na wyróżnienie za swoją służbę na rzecz harcerskiej wspólnoty. Tytuł otrzymują co roku instruktorzy, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w swoim środowisku, a swoją postawą inspirują zarówno swoich podopiecznych, współpracowników i przełożonych, jednocześnie stając się osobowością godną naśladowania. Statuetki, dyplomy i odznaki otrzymało 27 instruktorów. Wśród nich jest phm. Barbara Lejeń z Hufca ZHP Żuromin.

Od tego roku Komenda Chorągwi postanowiła dodatkowo przyznawać nagrodę specjalną za całokształt wieloletnich osiągnięć. W tym roku nagroda specjalna i tytuł SuperInstruktora Godnego Naśladowania trafiła do druha harcmistrza Jana Chojnackiego w uznaniu jego wybitnych zasług i dokonań na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Druh Jan Chojnacki jest między innymi autorem hymnu Chorągwi Mazowieckiej ZHP „Urzekły nas Mazowsza piaski”.

Tytuł „Niezawodnego Przyjaciela” harcerstwa otrzymała wicemarszałek Senatu RP, senator Maria Koc.

Burmistrz Aneta Goliat otrzymała Plakietę Srebrnej Honorowej Odznaki Przyjaciół Harcerstwa.

Na zakończenie uroczystości odbyły się występy artystyczne m.in. harcerek z bieżuńskiej drużyny ”Korzenie”, przedstawicieli Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczennic szóstej klasy Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie Alicji i Julii Dramińskiej oraz Amatorskiego Chóru Nauczycielskiego Sonata.