Wnioskujemy o dofinansowanie remontu hali sportowej w “dwójce”

Gmina i Miasto Żuromin wnioskuje o dofinansowanie remontu hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie. Wniosek został złożony w ramach programu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”

Wniosek obejmuje remont hali sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie. W wyniku realizacji projektu zostanie wykonana nowa nawierzchnia na hali sportowej, przeprowadzimy remont szatni i natrysków:

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Żuromina w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizacja naszego projektu przyczyni się do poprawy warunków technicznych, estetycznych oraz wpłynie na rozwój kultury fizycznej na terenie naszej gminy.

Nowo wyremontowana hala sportowa będzie ogólnodostępna i bezpłatna, dostępna dla dzieci, młodzieży oraz  mieszkańców gminy Żuromin. Obiekt sportowy będzie wykorzystywany do  prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, a także podczas turniejów międzyszkolnych oraz różnych imprez z udziałem mieszkańców. Realizacja naszego projektu pozwoli na kształtowanie sprawności fizycznej oraz zaszczepi w dzieciach i młodzieży z naszego regionu potrzebę ruchu, która w dzisiejszych czasach często zanika. Remont infrastruktury sportowej pozwoli dzieciom i młodzieży z naszego terenu na systematyczność w uprawianiu sportu oraz prowadzenie zdrowego i aktywnego trybu życia.

Całkowita wartość projektu 271 432,23 zł

Dofinansowanie 200 000,00 zł