Spółdzielnia Socjalna ,,SZANSA”

Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Głównym celem spółdzielni jest zapewnienie pracy swoim członkom. Spółdzielnie socjalne istnieją, aby pomagać osobom, które z różnych powodów nie radzą sobie na rynku pracy. Spółdzielnia daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz jest również szansą na zdobycie doświadczenia i pewności siebie.

Spółdzielnia Socjalna ,,Szansa” z siedzibą w Żurominie, ul. Warszawska 2, została utworzona w 2017r. w partnerstwie Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie oraz Fundacji ,,Leśne Zacisze” Ośrodek dla Osób Bezdomnych w Sokołowym Kącie.