Zwolnienia z podatku dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy Żuromin, zostaną zwolnieni z podatku od nieruchomości.

Na sesji Rady Miejskiej 29 kwietnia została podjęta w tej sprawie stosowna uchwała. Radni w tej kwestii byli jednogłośni.

Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z podatku w okresie kwiecień, maj i czerwiec. Warunek do zwolnienia, to pogorszenie płynności finansowej w związku poniesieniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przez pogorszenie płynności finansowej rozumie się spadek przychodów co najmniej o 50% obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 miesięcy kalendarzowych , przypadających w okresie 1 marca – 30 czerwca 2020 r., do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Podatnik zwolniony z podatku na mocy tej uchwały, zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach oraz:

  • oświadczenia o rodzajach prowadzonej działalności oraz o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID-19
  • formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z ekonomiczne z powodu COVID-19