Budżet Obywatelski – wyniki głosowania

Zakończyliśmy liczenie głosów oddanych w tegorocznym głosowaniu do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy gminy i Żuromina mieli do wyboru 9 zadań. W tym roku oddano 2 991 głosów, wśród nich były 163 głosy nieważne.

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne zadania:

1) Zadanie BO – 01 Rozbudowa sceny Żuromińskiego Centrum Kultury – 11

2) Zadanie BO – 02 Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Żurominie – 431

3) Zadanie BO – 03 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chamsku – 783

4) Zadanie BO – 04 Sprzęt specjalistyczny dla druhów OSP – 51

5) Zadanie BO – 05 Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie – 601

6) Zadanie BO – 06 Ekologiczna komunikacja Miejska w Żurominie – 85

7) Zadanie BO – 07 Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, Samorządowym Przedszkolu Nr 1 i Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie  – 182     

8) Zadanie BO – 08 Budowa chodnika przy ulicy Zielonej w Żurominie – 27

9) Zadanie BO – 09 Oświetlenie strefy aktywności i placu zabaw we Wiadrowie – 657

Do realizacji zostaną przyjęte te zadania, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski, tzn. że w przyszłym roku w ramach BO planuje się realizację takich zadań jak: Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chamsku, Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie, Oświetlenie strefy aktywności i placu zabaw we Wiadrowie, Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Żurominie, Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, Samorządowym Przedszkolu Nr 1 i Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie.