Sesja Rady Miejskiej

W środę 20 stycznia odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Żurominie na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 185/XXII/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 września 2020r.
  w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych
  w Żurominie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021 Nr 203/XXVI/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się 18 stycznia /poniedziałek/ o godz. 15:00

Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/GMINAZUROMIN?

 

Skip to content