Targowisko miejskie czynne codziennie

Od 1 marca teren targowiska miejskiego przy ul. Zwycięstwa udostępniony będzie od poniedziałku do niedzieli w ramach zawartych umów dzierżawy.

Zgodnie z regulaminem (załącznik do Uchwały Nr 29/V/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 lutego 2019 r.:), targowisko jest obiektem całorocznym i ogólnodostępnym, czynnym od poniedziałku do niedzieli. W soboty i niedziele w godzinach od 6:00 do 14:00, w pozostałe dni w godzinach od 7:00 do 17:00.

Skip to content