Sesja Rady Miejskiej

Jutro (16 lutego) o godzinie 14:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żurominie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 grudnia 2020r.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 grudnia 2020r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 stycznia 2021r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Żuromin: zwrotu części pobranej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Żuromin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych
  w Żurominie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonych
  w Żurominie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonych
  w Żurominie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.

Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie https://portal.posiedzenia.pl/GMINAZUROMIN?

 

Skip to content