Ogłoszenie o XXXVIII Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Żurominie w dniu 5 listopada 2021r.