Koniec dotacji na piece węglowe

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu “Czyste Powietrze”, będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 roku złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła oraz posiadać fakturę wystawioną do końca bieżącego roku. Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin funkcjonuje punkt konsultacyjny programu “Czyste powietrze” .

Urzędnik Urzędu Gminy i Miasta Żuromin pomoże w przygotowaniu wniosku pod kątem spełnienia wymagań formalnych, doradzi. Wnioskodawcy mają w Urzędzie udostępniony komputer, który umożliwi im złożenie wniosku i jego wydruk. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin lub pod nr tel. 23 6572540 wew. 23.