O bezpieczeństwie osób starszych

W sali kinowej Żuromińskiego Centrum Kultury odbyła się konferencja skierowana przede wszystkim do osób starszych. Jej tematem było przeciwdziałanie przemocy oraz bezpieczeństwo osób starszych.

W konferencji uczestniczyli seniorzy, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, policjanci, pracownicy socjalni.

Organizatorem spotkania był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie oraz Miejski Zespół Interdyscyplinarny.