Wybory sołtysa w Rzężawach

Rada Miejska w Żurominie uchwałą Nr 345/L/22 z dnia 22 września 2022r. zarządziła wybory uzupełniające Sołtysa wsi Rzężawy.

W związku z powyższym  uprzejmie informuję, że w dniu 17 października 2022r. (poniedziałek) o godzinie 19:00w lokalu świetlicy wiejskiej w Rzężawach, odbędzie się Zebranie Wiejskie sołectwa Rzężawy.

     W porządku obrad przewiduje się wybór uzupełniający Sołtysa na kadencję 2019-2023.