Otwarcie Farmy Wiatrowej

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Aneta Goliat wzięła udział w uroczystości zwieńczenia budowy Farmy Wiatrowej Dębsk, która jest największą farmą wiatrową na terenie Polski. W uroczystości wzięli udział: Prezes Zarządu Grupy Polenergia  Michał Michalski, przedstawiciele Polenergii, przedstawiciele firm biorących udział w powstaniu inwestycji w Dębsku, samorządowcy.