Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy i Miasta Żuromin – stan na dzień 31.03.2023r

GminaLiczba złożonych wnioskówLiczba zawartych umówLiczba zrealizowanych przedsięwzięćKwota wypłaconych dotacji
Żuromin2572261412186909,60

Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego WFOŚiGW w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu Czyste Powietrze, tj. od dnia 19.09.2018r do dnia 31.03.2023r