Transport publiczny – pierwsze spotkanie

Dziś w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin odbyło się spotkanie na które zostali zaproszeni wszyscy wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Żuromińskiego oraz Starosta.

 W spotkaniu wzięli udział zastępca burmistrza Lubowidza Ewa Szczepańska, burmistrz Bieżunia Andrzej Szymański, wójt Gminy Kuczbork Jacek Grzybicki i wójt Gminy Lutocin Jacek Kołodziejski.

Spotkanie dotyczyło utworzenia przewozów publicznych umożliwiających dojazd do miejscowości poza terenem gminy Żuromin. Gminy planują zawrzeć międzygminne porozumienie dotyczące uruchomienia transportu publicznego. Dalszym krokiem będzie pozyskanie środków z budżetu państwa w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

To dopiero początek. Kolejne spotkania odbędą się wkrótce.