Sesja Rady Miejskiej

LX Sesja Rady Miejskiej w Żurominie odbędzie się dnia 22 września 2023r. / piątek  / o godz. 15:00 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin (sala nr 36, II piętro).

Sesja zostanie poprzedzona posiedzeniem wspólnym komisji Rady Miejskiej w Żurominie, które odbędzie się w dniu 19 września  2023r. / wtorek / o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin (sala nr 36, II piętro).

Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin w zakładce Transmisja.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 marca 2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 maja 2023 r.
 5. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2023 r
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych na terenie Miasta Żuromin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Rozwozin, Będzymin, Kruszewo, Poniatowo, Franciszkowo, Chamsk, Olszewo, Dębsk, Wólka Kliczewska, Kliczewo Małe, Sadowo, Cierpigórz, Wiadrowo, Brudnice – obszar wiejski w Gminie Żuromin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obejmującego drogi wojewódzkie nr 541 i 563 wraz z terenami przyległymi na obszarze wiejskim Gminy Żuromin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych na obszarze wiejskim Gminy Żuromin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta  Żuromin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2023.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.