Program “Ciepłe mieszkanie” – ankieta

Program „Ciepłe Mieszkanie” – ankiety

W związku z planowanym uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Urząd Gminy i Miasta w Żurominie przygotował ankiety celem określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców Gminy i Miasta w Żurominie. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych dla Gminy Żuromin.

Ankiety można składać w terminie do 03.11.2023r

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony będzie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, najemców lokali z zasobu gminnego, a także dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

Wypełnioną ankietę można:

  • złożyć w sekretariacie Urzędu pok. Nr 17, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin
  • wysłać pocztą na adres, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin
  • przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zuromin.info