Transport publiczny

W najbliższy wtorek odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żurominie. Zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym jest podyktowane koniecznością podjęcia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z 5 samorządami, tj. Miastem i Gminą Bieżuń, Miastem i Gminą Lubowidz, Gminą Lutocin, Gminą Kuczbork – Osada i Gminą Siemiątkowo. Porozumienia dotyczą organizacji transportu zbiorowego na terenie wszystkich gmin naszego powiatu.

Dzięki zawartym porozumieniom będzie możliwe uruchomienie linii autobusowych na terenie wszystkich gmin powiatu żuromińskiego. Wstępny projekt zakłada uruchomienie aż 11 linii autobusowych.

Gmina Żuromin wystąpiła z inicjatywą tego przedsięwzięcia w połowie września i zaprosiła do współpracy wszystkie samorządy powiatu żuromińskiego.

Głównym celem projektu jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, poprzez umożliwienie mieszkańcom podróżowania między miejscowościami na terenie naszego powiatu, jak również umożliwienie dojazdu do sąsiednich miast (Sierpc, Mława), w których znajduje się transport kolejowy oraz rozbudowana sieć połączeń autobusowych.

Samorządy są już po wstępnych ustaleniach z przewoźnikami, którzy będą świadczyć usługi transportu. Została przygotowana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.