Sesja Rady Miejskiej

We wtorek 7 listopada o godzinie 15:00 odbędzie się sesja nadzwyczajnej Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin a Miastem i Gminą Bieżuń w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin a Gminą Kuczbork – Osada w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin a Miastem i Gminą Lubowidz w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin a Gminą Lutocin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin a Gminą Siemiątkowo w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  8. Zakończenie obrad.