Budżet Obywatelski – wyniki

W tym roku mieszkańcy mogli oddać głos na jedno z 9 zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin.

Głosowanie trwało od 16 do 24 października. Głos można było oddać za pośrednictwem elektronicznej platformy do głosowania lub umieszczając w urnie wypełnioną kartę do głosowania.

Liczba kart do głosowania wyjętych z urny –  2 239

Liczba głosów oddanych elektronicznie – 611

Razem ilość kart papierowych i głosów oddanych elektronicznie – 2 850

Liczba kart nieważnych papierowo – 275

Liczba głosów nieważnych oddanych  elektronicznie – 0

Razem ilość głosów nieważnych – 275

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne zadania: 2 575

Głosy oddane na poszczególne zadania:

1) Zadanie BO – 01 Zakup sceny mobilnej dla Gminy Żuromin   73

2) Zadanie BO – 02 Zakup aplikacji dla mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin „Eco Harmonogram” – 11

3) Zadanie BO – 03 „Modernizacja placu zabaw przy Pl. Wolności” – 60

4) Zadanie BO – 04  Pomoc dla psów i kotów z Gminy Żuromin – 1 194 

5) Zadanie BO – 05 Zielony zakątek – 356 

6) Zadanie BO – 06 Budowa chodnika przy ul. Działkowej – 43   

7) Zadanie BO – 07 Strefa spotkań  – 26     

8) Zadanie BO – 08 Dj Night łaczymy pokolenia & Żuromiński Piknik Ekonomii Społecznej Together  – 173

9) Zadanie BO – 09 Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie – 639

Liczba głosów ważnych – 2 575

Do realizacji zadania zostaną przyjęte 3 zadania z największą ilością głosów, tj: Pomoc dla psów i kotów z Gminy Żuromin, Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie oraz Zielony zakątek