Sesja Rady Miejskiej

9 lutego o godz. 15:00 odbędzie sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Żurominie

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokości i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024.
  6. Zakończenie obrad.

Sesja zostanie poprzedzona posiedzeniem wspólnym komisji Rady Miejskiej w Żurominie, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2024r. /środa/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej tutejszego Urzędu (sala nr 36, II piętro).

Zachęcamy do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Żurominie na stronie: posiedzenia.pl/gminazuromin  w zakładce Transmisja.