Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Od 1 lutego rozpoczyna się rekrutacja do klas I szkół podstawowych i publicznych przedszkoli z terenu gminy i Żuromina. Dokumenty należy składać w placówkach do których rodzic chce zapisać dziecko do 8 marca.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości w marcu.